KOL og Astma


Ved lungesygdommene astma og KOL anbefaler vi en årlig kontrol med lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang. Her lægges også recept ud med medicin nok til næste kontrol.

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkieudvidende medicin (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

Er du i tvivl, om du tager din inhalationsmedicin korrekt, så kan du læse om inhalationsteknik på nedenstående link:

astma/kol inhalations medicin

 

Du kan hente nyttig information om astma/kol på følgende hjemmeside:  http://astma-allergi.dk

Sundhedstyrelsen har lavet en folder om KOl. Den kan du hente her