Hvad er en uddannelseslæge?

Klinikken er uddannelsespraksis for læger

En uddannelseslæge har overstået den lægelige embedseksamen på universitetet. Efter Universitetsuddannelsen skal lægen gennemgå et klinisk videreuddannelsesforløb. Nogle læger vælger en videreuddannelse inden for hospitalssektoren, andre vælger at blive alment praktiserende læger og atter andre vælger helt andre veje. De læger du vil møde i denne klinik vil have mere eller mindre klinisk erfaring — alt efter, hvor langt de er nået i deres videre færden som læger.

 

Basislæge

Alle læger skal efter endt Universitetsuddannelse gennemgå et Basisforløb på i alt 12 mdr. med to ansættelser á 6 mdr. inden for hospitalssektoren eller 6 mdr. hospital + 6. mdr. almen praksis. Klinikken er uddannelsespraksis for læger.

Speciallægeuddannelsen i almen medicin:

Efter fuldført basisuddannelse har lægen opnået ret til selvstændigt virke som læge. Herefter vil lægen søge uddannelsesstilling for at videreuddanne sig inden for et specifikt speciale . Speciallægeuddannelsen i almen medicin er 5-årig.

Introduktionsstilling
Er en 6 mdr.´s ansættelse i en godkendt praksis
Hoveduddannelsen
Består af 4½ år´s ansættelser og ledsagende teoretisk uddannelse som tilsammen skal sikre at målbeskrivelsens kompetencer opfyldes, således at man efterfølgende kan nedsætte sig som alment praktiserende læge. Disse kompetencer skal erhverves via ansættelser i/ved: Almen praksis - Kliniske sygehusafdelinger – Evt. ved fokuserede almenmedicinske ophold

 

 

Tag vel imod uddannelseslægen

Uddannelseslægen er her for at lære og tilegne sig yderligere kliniske færdigheder.
Uddannelseslægen indgår i det daglige praksisarbejde og patientbehandling på lige fod med tutorlægen. Kun på denne måde kan uddannelseslægen lære at håndtere problemstillinger, som er typiske for en almen medicinsk lægepraksis.
Uddannelseslægen arbejder under tutorlægens supervision og tutorlægen har som din læge ansvaret for, at du fortsat får en god patientbehandling