Find speciallæge


Hvis der ved en konsultation er vurderet at være indikation for viderevurderng ved en speciallæge laver lægen en henvisning til en PrivatPraktiserendeSpeciallæge. Henvisninger kræver - i hht sygesikringens retningslinjer  - at det har været forudgående lægevurdering og vi kan derfor  ikke efterkomme henvisningsønsker pr  email eller telefonsanmodning. Se også punktet "Henvisninger -generelle retningslinjer".

Du kan også altid selv opsøge en speciallæge uden henvisning, men så skal du selv betale for konsultationen hos speciallægen. Dette gælder dog ikke øjen- og ørelæger, hvortil der ikke kræves henvisning.

 sundhed.dk finder du en længere liste over speciallæger, og du kan også her se deres estimerede ventetid.