Kørekort


Læs om reglerne vedrørende kørekort ved at trykke på nedenstående link:

Færdselsstyrelsen

Første gang, du skal have kørekort, skal du have en lægeattest. Prisen for helbredsattesten, der laves i forbindelse med ansøgning om kørekort koster 600,- kr. inkl.. moms. 


Fra 1. juli 2017 gælder nye regler vedr. fornyelse af kørekort. Tidligere skulle du  have en lægeattest, når du blev 75 år, og kørekortet skulle fornyes.

Det gælder ikke mere, hvis det er almindeligt kørekort til privatkørsel, du vil forny. Du skal henvende dig i Borgerservice, hvis du ønsker kortet fornyet, medbring dit gamle kørekort og et pasbillede.


Der er særlige regler for erhvervskørekort og kørekort til bus og lastbil. Skal vi lave en helbredsattest til erhvervskørekort, bus eller lastbil, da er prisen 650,- kr. inkl. moms. Husk at medbringe et pasfoto af dig selv.


Du skal være opmærksom på, at vi som læger kan udstede et kørselsforbud, hvis vi finder din tilstand uforenelig med bilkørsel. Det kan gælde ved visse sygdomme, eller hvis du indtager særlige former for medicin. Du kan læse den fulde lovtekst omkring dette under punkt 7 her

Du kan læse mere om reglerne vedr. kørekort på dette link fra ældresagen