Læge Tønnes Puntervold

Tina, sygeplejerske, er på kursus torsdag d 18. og fredag d 19. november.

Telefonen tages derfor kun ved akut behov for lægehjælp mellem 8 og 14 på vores akuttelefon 25120918.

Mellem kl 14 og 16 kan der ringes til vores fælles vagtring på 70271390

 

Grundet den ekstraordinære situation med Corona-virus er der ting i klinikken der er anderledes.

På grund af de stigende smittetal for corona, skal der nu igen bæres mundbind i klinikken.

Du må fortsat ikke komme i klinikken, hvis du har symptomer på Corona-virus, som feber, hoste, ondt i hals, diarre, eller influenza symptomer.

Som hovedregel opfordrer vi til at du kommer alene til konsultationen.

Overordnet set ses de fleste patienter, men kun efter forudbestilt aftale.

Vi er så småt begyndt på KOL og astma kontroller, forudsat at du er færdigvaccineret mod corona-virus.

I denne periode vil nogle konsultationer komme til at forgå pr. telefon eller som videokonsultation via 'Min Læge' app (se forsiden for vejledning).

Det er en løbende lægelig vurdering, hvad der kan ses og vi beder og forståelse for at der lige nu må prioriteres i kontakterne.

Det opfordres forsat at man kontakter klinikken, uanset om det omhandler corona eller ej, ved akut opstået sygdom.

Klinikkens akutlinje: 25 12 09 18

Kronisk sygdomme følges igen som normalt til årskontrol,

Derfor vil vi opfordre alle med kroniske sygdomme, hvor der er tid til kontrol, til at kontakte os.
Ved forværring af sin kroniske sygdom bør man tillige kontakte os!

 

Alle med symptomer på infektion i de øvre luftveje (forkølelser, ondt i halsen, hoste mm.) MÅ IKKE SES I KLINIKKEN. De vil enten blive vurderet af personale eller læge i telefon.
Vi arbejder alle på højtryk for at denne situation vil foregå så smidig som muligt og således at alle kan føle sig trygge til trods for de begrænsninger vi har foretaget.
Vi følger udviklingen tæt og forholder os løbende til de retningslinjer/vejledninger der bliver videreformidlet af sundheds-myndighederne. Det er vigtigt at understrege, at retningslinjerne vil blive vurderet løbende og rettet til alt efter status på situationen. Følg med på hjemmesiden og facebook for opdateringer.

Følg selv med på coronasmitte.dk

English

Due to the extraordinary situation with coronavirus, the daily clinical rutine have changed.
In general, only the most necessary patients are seen here in the clinic. This is to avoid unnecessary spread of the infection.
During this period, consultations will be done either by phone or video via the 'Min Læge' app (see front page for guidance). This also means that some consultations must unfortunately be postponed until the situation is more normalized.
These include: oral contraceptives, driving licenses and etc. As well as certain annual checkups.
We will of coruse evaluate the incoming requests and make a decision on what can be seen in the clinic. And we therefor ask for your trust and understanding, that we have to make some priorities.

For that reason we still urged you to contact the clinic, whether it concerns corona or not, in case of acute illness. 

The clinics emergency line: 25 12 09 18

The following applies for Chronic diseases:
In addition, we would like to encourage anyone with chronic illnesses and have an appointment to contact us to decide whether the control can be postponed or carried out in another way.
If your chronic illness worsens, you should also contact us regardless!

The following applies for Routine child examination:
Only vaccination is carried out and not the routine child examination. This can only be carried out for children who have no signs of upper respiratory tract infection or are otherwise ill. Parents can book time for routine child examination when the situation is more normalized.

The following applies for Blood sampling:
Blood sampling ceases during this period. Some acute blood tests will be continued to be taken here in practice but this can only happen after medical assessment of the individual situation and at a fixed agreed time.

The following applies for Appointment request:
The possibility of making online appoinments reqest ends during this period. And we ask that you don't make appoinment via. 'Min læge' App, as the coordination between our calendar system and the app scheduling system is not completely synchronized.

 

Anyone with symptoms of upper respiratory tract infection (colds, sore throat, cough, etc.) must NOT BE SEEN IN THE CLINIC. They will either be assessed by staff or a physician on the phone.

We are all working very hard to make this situation as smooth as possible and so that everyone can feel safe despite the restrictions we have made.

It is important to emphasize that the guidelines will be assessed on an ongoing basis and addressed according to the status of the situation. Follow the website and facebook for updates.
We follow the development closely and keep abreast of the guidelines / guidelines that are communicated by the health authorities.

For more information check Coronasmitte.dk

LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE

Vi holder os løbende opdateret og vil så vidt muligt forsøge at opdatere hjemmeside med relevant information vedrørende coronavirus.

På nuværende tidspunkt anbefales telefonisk kontakt til lægen ved akutte opstået sygdomme, medicin recept fornyelse, tidsbestilling etc. For at ikke at belaste telefonlinjerne, anbefaler endvidere at dem der har mulighed for at kontakte os pr. e-konsultation benytter denne mulighed.

Hvis det drejer sig om spørgsmål vedrørende corona, henstilles til at følge myndighedernes anbefalinger på http://coronasmitte.dk

Klinikkens akutlinje:

25 12 09 18 (Tønnes)

 

 

ENGLISH
PLEASE READ THE FOLLOWING

Due to the exordinary circumstances regarding Coronavirus and the spread of the infection, all appointment will be cancelled for the next 14 days.

We try to keep updated and will try to update the webside with relevant information regarding coronavirus as much as possible.

At present, telephone contact with the physician is recommended for acute illnesses, medicine recept and appointment bookings.
Due to not overload the phone lines, we recommend those who are able to contact us pr. email to do so.

If you have questions regarding corona we recommend to follow the instructions from the health authorities at this webside:
https://coronasmitte.dk

The clinics emergency line: 

25 12 09 18 (Tønnes)

Vær opmærksom på, at man ikke kan bestille tid hos Læge Jacoba Egholm Hansen, heller ikke via Aftalebogen.


 

 

 

 

PLO og Sundheds-og Ældreministeriet har lanceret app’en ”Min Læge”, der giver en mobil adgang til egen læge og overenskomstaftalte ydelser som fx e-konsultation.

Med ”Min Læge” kan du hurtigt og nemt komme i kontakt med din praktiserende læge. Se din læges åbningstider og ferie. Finde nærmeste lægevagt, Stille spørgsmål og få svar fra din læge. Og så kan du få overblik over dine aftaler, henvisninger, vaccinationer og diagnoser

Kan downloades via App Store og Google Play


Følg os på Facebook - på forsøgsbasis har vi oprettet en profil på Facebook. Lægerne Kirkegårdsvej 25A - Den vil vi bruge som informationssøjle - løbende lægge information ud, som kan være af interesse for vores patienter - Det er kun en informationssøjle for at nå ud til så mange som muligt på én gang.

Alle kommentarer såvel positive som negative vil blive slettet fra siden.


Klinikken har pt. lukket for tilgang af nye patienter.


Tønnes har haft besøg af styrelsen for patientsikkerhed, trukket ud ved lodtrækning, og der er lavet en tilsynsrapport. Tønnes bestod uden anmærkninger. Denne rapport kan man læse her


Ved fornyelse af fast medicin og bestilling af IKKE akut tid, kan man med fordel benytte selvbetjeningsmodulet - så slipper man for at hænge i telefonkøen og tilgængeligheden ved telefonen øges.

Hold styr på din medicin og recepter– og dine mindre børns – med app´en: "Medicinkortet".

"Medicinkortet" kan hjælpe dig til at se, om du kan bruge en recept igen, eller du kan anmode os om at forny recepten, hvis den er udløbet.

Du kan hente app gratis i App Store eller Google Play


Bestilling af akuttid samme dag, SKAL man bestille i telefontiden ml. 08:00 - 09:00.


Klinikken lægger vægt på minimering af brugen af vanedannende og beroligende medicin i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Receptfornyelse af Benzodiazepiner (angstdæmpende eller mod søvnløshed) og af afhængighedsskabende stærk smertestillende medicin SKAL ske ved personligt fremmøde til konsultation hos læge i klinikken. Dette er nødvendigt for at klinikken kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Klinikken lægger ligeledes vægt på at begrænse forbruget af antibiotika, hvorfor dette aldrig kan ordineres per telefon.

Information om Benzodiazepiner


OBS sygesikringskort (sundhedskort) skal altid medbringes! Det er dit bevis på, at du kan modtage gratis lægehjælp. Dette er et krav fra sundhedsstyrelsen.

Ved gentagne glemt sundhedskort, ser vi os desværre nødt til at give anden tid, hvor sundhedskortet medbringes.


Her på hjemmesiden kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Under menupunktet “Selvbetjening” kan du undgå telefonkøen og:

  • Bestille tid -ikke muligt i øjeblikket, ring til klinikken for tidsbestilling
  • Forny recepter
  • Skrive til lægerne
  • Læse beskeder fra lægen

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Find_vejFIND VEJ